Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TS Media poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług

 logotyp promocja

 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TS Media poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług
Poziom dofinansowania: 41,50%
Wartość projektu: 1 512 285,00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Do góry